ABC Asigurari Reasigurari S.A.

Ubezpieczenia

Odpowiedzialność cywilna ogólna (Grupa 13

Każde przedsięwzięcie wymaga ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, dobranego odpowiednio do ryzyka związanego z daną działalnością.

Nawet w przypadku idealnie działającego przedsiębiorstwa istnieje możliwość wystąpienia wypadku.

Odpowiednio dobrane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej to świadomość pokrycia szkód wyrządzonych przypadkowo osobom trzecim, a tym samym wyższy komfort prowadzenia działalności.

 

© 2014 by ABC Asigurari Reasigurari S.A.

​ wersja w języku rumuńskim jest dostępna tutaj

  • Wix Facebook page
  • Wix Twitter page
  • Wix Google+ page